Bestuur en commissies

Bestuur en organisatie

Het collectief Kasko bestaat uit leden, een bestuur en een Raad van Advies.

Raad van Advies: De Raad van Advies bewaakt de continuïteit van het collectief en controleert het bestuur.

Het bestuur bestaat uit 2 a 3 leden en legt verantwoording af aan de Raad van Advies.
Jaarlijks, in januari, wordt tussen bestuur en Raad van Advies besloten of er een bestuurswissel en/of Raad van Advies wissel plaatsvindt.

De leden hebben inbreng in de organisatie d.m.v. de jaarlijkse vergadering van leden (januari). Daarnaast kunnen zij hun input geven d.m.v. de meetups of persoonlijk contact. 

Raad van Advies en bestuur:

Hendrik Jan Hoeve (Bestuur), hj.hoeve@gmail.com, 06 28375437

Christiaan Enklaar (Bestuur), chris@flexsource, 06 19430660

Ingrid Klinkert (Bestuur), ingrid@iktraining.nl, 06 14688902

Denise Filippo (Raad van Advies)

Kars Penninx (Raad van Advies)